• مشاوره حقوقی و امور گمرکی

    امور گمرکی و قاچاق کالا از جمله پیچیده‌ترین امور حقوقی می‌باشد که نیازمند اشراف کامل مشاور بر حوزه‌هایی از قبیل: ترخیص کالا، تخلفات گمرکی و آیین رسیدگی، خسارت های مادی قابل مطالبه در ایام توقف قانونی کالا در امکنه گمرکی، تکالیف اشخاص و اظهارکنندگان، تقلبات بانکی و حمل و نقل، بیمه گمرکی و موضوعات خارج از پوشش بیمه ای نظیر کلیه مسئولیت های جزائی، سرقت های ساختگی و جعل اسناد مثبته گمرکی، آسیب شناسی ها سازمانی و ... می‌باشد.

  • شناسایی جزئی از فعالیت های علمی و عملی

    عبدالله احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، با سه دهه تجربه و سابقه خدمت در نظام گمرکی و بیش از پانزده سال سابقه مدیریت در تهران و دیگر مناطق مختلف کشور از وکلای برجسته در زمینه  امور گمرکی و قاچاق کالا به‌شمار می‌آید. معاونت صادرات-واردات، ارزش و حقوق و فنی، کارشناسی و مدیریت کل دفتر حقوقی گمرک تنها بخشی دیگر از فعالیت‌های عملی عبدالله احمدی است.

    علاوه بر تجربیات عملی، عبدالله احمدی دارای ده اثر در زمینه‌های: تقلب، قاچاق کالا و ارز، جرم قاچاق، حقوق بیمه گری و گمرکی می‌باشد. تالیف قاچاق کالا و انسان (اولین اثر در این زمینه در ایران) و دانشنامه حقوقی امور گمرکی منطبق بر نظر و تعریف سازمان جهانی گمرک (WCO)  به فارسی-انگلیسی تصدیق دیگری بر اشراف  علمی عبدالله احمدی بر موضوع امور گمرکی و قاچاق کالا است.