خدمات

10 / 10
از 1 کاربر

بخشی از خدمات قانونی – قضایی

 •  قبول دعاوی کیفری:
  1. علیه اشخاص حقوقی: ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  2. علیه افراد یا اشخاص سازمان یافته و افراد حرفه‌ای: ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  3. قاچاق کالا و انسان:
   • ماده 113 قانون امور گمرکی (22/8/1390)
   • مواد 18 الی 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (3/10/1392)
   •  اصلاحی در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی و تعزیرات حکومتی مواد 42 و 50 قانون مبارزه (21/7/1394)
  4. مرتبط با جعل اسناد مثبته گمرکی:
   • مواد 33 الی 36 قانون مبارزه
   • مواد 116 و 117 قانون امور گمرکی (22/8/1390)
   • قانون مبارزه با قاچاق انسان (28/4/1383)
 • وکالت شرکت در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر قانون امور گمرکی راجع به رسیدگی به اختلافات گمرکی:
  1.  مواد 144 الی147
  2.  شکایت در دیوان عدالت اداری (تبصره 4 ماده 147) و تبصره 2 ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری (30/9/1390)
 • قبول دعاوی کارگزاران گمرکی:
  1.  بند 7 ماده 247 قانون مالیاتی (31/4/94)، تحت عنوان (جرم مالیاتی)
  2.  مواد 114 و 129 قانون امور گمرکی
 • قبول ادعا راجع به استرداد عین کالای برائت یافته از انتساب جرم قاچاق یا قیمت (نه بها) یوم الاداء ماده (54) قانون مبارزه
 • قبول دعاوی راجع به حدود مسئولیت صاحب کالا و کارگزار گمرکی:
  1. تبصره 2 ماده 5 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 39 آن
  2. مواد 136 و 137 و 11 قانون ماده 184 آیین نامه اجرایی قانون گمرکی
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :