عبدالله احمدی وکیل پایه یک دادگستری

عبدالله احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، با سه دهه تجربه و سابقه خدمت در نظام گمرکی و بیش از پانزده سال سابقه مدیریت در تهران و دیگر مناطق مختلف کشور از وکلای برجسته در زمینه امور گمرکی و قاچاق کالا به‌شمار می‌آید. معاونت صادرات-واردات، ارزش و حقوق و فنی، کارشناسی و مدیریت کل دفتر حقوقی گمرک تنها بخشی دیگر از فعالیت‌های عملی عبدالله احمدی است.

علاوه بر تجربیات عملی، عبدالله احمدی دارای بیش از هشت تالیف در زمینه‌های: تقلب، قاچاق کالا و ارز، جرم قاچاق، حقوق بیمه گری و گمرکی می‌باشد. تالیف قاچاق کالا و انسان (اولین اثر در این زمینه در ایران) و دانشنامه حقوقی امور گمرکی منطبق بر نظر و تعریف سازمان جهانی گمرک (WCO) به فارسی-انگلیسی تصدیق دیگری بر اشراف علمی عبدالله احمدی بر موضوع امور گمرکی و قاچاق کالا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

عبدالله احمدی کارشناس ارشد امور گمرکی

برای اینکه بتوانی در موضوعی صاحب حکمتی بوده باشی، بایستی عمری در اندیشه و تفکر و تحقق و تفحص و پژوهش وآن باشی. وقتی صحبت از بزه اقتصادی، قاچاق کالا و ارز میگردد یعنی، تعدی و تعرض به حقوق مالی و حاکمیتی دولت، در طول سی سال خدمت در نظام گمرکی و قریب شانزده سال مدیریت در مناطق مختلف کشور و تهران و معاونت های (واردات و صادرات و ارزش و حقوق و فنی و کارشناسی) و مدیریت کل دفتر حقوقی، توانی نصیب گردید تا در زمینه های قاچاق کالا و انسان (اولین اثر در این زمینه در ایران) دانشنامه حقوقی امور گمرکی که مختصر و نافعی است در جمیع امور و موضوعات گمرکی و تعاریف قانونی منطبق بر نظر و تعریف سازمان جهانی گمرک (w.c.o) به دو زبان فارسی و معادل انگلیسی آنها، حقوق گمرکی در 412 صفحه مفصل و به دقت و تفکیک عناوین و موضوعات کامل گمرکی با تعاریف مختلف ارائه شده است.