مشاوره حقوقی و امور گمرکی

مشاوره حقوقی و امور گمرکی و امور گمرکی و قاچاق کالا از جمله پیچیده‌ترین امور حقوقی می‌باشد که نیازمند اشراف کامل مشاور بر حوزه‌هایی از قبیل: ترخیص کالا، تخلفات گمرکی و آیین رسیدگی، خسارت های مادی قابل مطالبه در ایام توقف قانونی کالا در امکنه گمرکی، تکالیف اشخاص و اظهارکنندگان، تقلبات بانکی و حمل و نقل، بیمه گمرکی و موضوعات خارج از پوشش بیمه ای نظیر کلیه مسئولیت های جزائی، سرقت های ساختگی و جعل اسناد مثبته گمرکی، آسیب شناسی ها سازمانی و ... می‌باشد.

مشاوره حقوقی و امور گمرکی

در دانشنامه حقوقی امور گمرکی اطلاعات و تعاریف کاملی از رژیم های گمرکی، ترخیص کالا، متوف و تکالیف اشخاص و اظهارکنندگان، آسیب شناسی ها سازمانی، تخلفات گمرکی و آیین رسیدگی، مطالعه و تحقیق و پژوهش و تالیف در باب خسارت های مادی قابل مطالبه در ایام توقف قانونی کالا در امکنه گمرکی که، صاحبان کالا اغلب غافل یا بی اطلاع از آن می باشند، تحقیق و تالیف در موانع بیمه گمرکی و موضوعات خارج از پوشش بیمه ای نظیر کلیه مسئولیت های جزائی، سرقت های ساختگی، جعل اسناد مثبته گمرکی، کلیه آثار مدنی ناشی از اعمال عمدی بیمه گذار و یا تحت سرپرستی او با هدف اخذ خسارات نبافق از بیمه گر، مطالعات در باب حقوق کیفری قاچاق کالا و ارز و تحلیلی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) و راه های پیشگیری از این جرم و تئوری های عمده ی مرتبط، جرایم تقلبات تجاری – گمرکی، تقلبات بانکی و حمل و نقل و فهرست و تعاریف تقلبات تجارب توسط سازمان جهانی گمرکی (W.C.O). تقلب، قاچاق، تخلفات گمرکی و خسارات مدنی، ترجمه و تالیف فرهنگ تعرفه ای سازمان جهانی گمرکی – انگلیسی - فارسی، بنام نظام هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا شورای همکاری گمرکی بروکسل (C.C.C.N) محتمل (5113) گروه مجزا کالا در بطن 96 فصل و در قالب 21 قسمت حاوی معادل انگلیسی تمام تعرفه های کالا و یادداشت های شماره های فرعی – منطبق بر تعریف شورای همکاری گمرکی بروکسل به عنوان کلید تعیین تعرفه کالا منطبق بر اصلاحات اسناد خرید و حمل.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :